La Cova sepulcral de Rocafort, la Cova de la Xarta i Rafòl d'Almúnia

Vitrina 48
L’elevat nombre d’enterraments realitzats a coves indica que foren utilitzades com necrópolis de un poblat próxim durant un llarg període de temps.
Els difunts es dipositen  a les coves junt al aixovar personal integrat per vestits, adorns, armament, etc. Algunes col·leccions del museu com la cova sepulcral de Rocafort, el barranc de la Xarta i Rafól de l’Almúnia presenten aquests trets.
Back to top